Mobil Psykolog

Hvorfor mobil psykolog?

I mit mobile virke kører jeg også ud til klienter. Det er min erfaring, at i behandling af OCD og andre problemstillinger, kan det at være hjemme i trygge omgivelser have en nyttig og helende effekt.

OCD-adfærden foregår ofte i hjemmet, og vi vil arbejde direkte med at forstå OCD´en og få lavet tiltag i hjemmet til at mindske symptomer.