Mobil Psykolog

Hvorfor mobil psykolog?

I mit mobile virke kører jeg også ud til klienter. Det er min erfaring, at i behandling af OCD, kan det meget nyttigt for både klient og pårørende at sidde i hjemmet, hvor meget af OCD-adfærden ofte foregår. I disse rammer er det også typisk nemmere at undervise de pårørende i, hvordan man kan forstå OCD og få lavet nogle tiltag ifht at udfordre OCD’en uden at den der har OCD, føler sig alt for presset.