OCD

Hvad er OCD

OCD er en angstlidelse og gør at det kan være svært at oprette en velfungerende hverdag – især på det mentale plan. OCD er en forkortelse af obsessive-compulsive disorder (frit oversat til ”sygdom der har at gøre med at være besat af og være tvunget til”). Dette kan i praksis betyde, at man er besat af tvangstanker og føler sig tvunget til at udføre tvangshandlinger.

Tvangstanker

Tvangstanker er uønskede tanker som bliver ved at med at trænge sig på. Tanker som er ubehagelige og kan handle om mange forskellige ting som for eksempel om man kunne finde på at lave overgreb på andre mennesker, om man fik slukket komfuret eller om man har udtrykt sig på en måde overfor nogen, som kunne misforståes. Tvangstankerne vender tilbage igen og igen og opleves som påtrængende og ubehagelige. Typisk handler tvangstankerne om forfærdelige ting, der kan ske eller som man føler sig besat til at gøre. Tvangstanker medfører som udgangspunkt følelser af ubehag, hvorfor den OCD-ramte typisk forsøger at slippe af med tankerne og ubehaget ved at udføre en eller anden form for tvangshandling.

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger har som udgangspunkt til formål at begrænse et ubehag. Disse handlinger kan bestå i at tjekke om man fik låst hoveddøren, overdreven hygiejnehandlinger ifht bakterier eller (i en mere passiv form) at man ikke kan gå i seng før clock-radioen viser 22:22. Hvis man ikke udfører handlingerne, forbliver ubehaget men vil aftage over tid ligesom det er tilfældet med tvangstanker. Og selvom man som udgangspunkt godt ved at det er irrationelt at udføre tvangshandlingerne, giver man ofte efter, da belønningen er ro i hovedet, hvilket er en virkelig behagelig kontrast til den mentale uro der følger med, når man føler sig presset til at lave en handling (som man typisk vurderer socialt uacceptabel).

Behandling af OCD

Jeg arbejder fra ud at skabe indsigt i OCD. Herudover bruger jeg en kognitiv tilgang kombineret med en psykodynamisk tilgang samt kigger på hvad der kunne ligge til grund af ydre omstændigheder. I praksis betyder det at fokus er på: a) kan vi identificere noget udefrakommende der har udløst/udløser OCD-symptomer, b) om der er noget ting i livet der skal kigges på, som har at gøre med hvordan man fungerer i relationer og c) udfordre OCD’en i passende mængder.

Hvis terapi ikke virker tilstrækkeligt, kan man afprøve medicinsk behandling.